Χορήγηση μέσω ΕΟΠΥΥ

Συμπυκνωτής οξυγόνου Philips Respironics Everflo

Συμπυκνωτής οξυγόνου Philips Respironics Everflo

1.050,00

In stock

1.050,00

Η συσκευή συμπύκνωσης οξυγόνου Everflo προορίζεται για παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου σε άτομα που χρειάζονται θεραπεία με οξυγόνο χαμηλής ροής. Το οξυγόνο από τον αέρα συγκεντρώνεται μέσω μιας διεργασίας προσρόφησης με εναλλαγή πίεσης και χορηγείται στον ασθενή.